تبلیغات
 THE EVERLASTING COUNTRY - چند سخن برای پارس ها

گونه شیطان ادبیات:

روزی دلیری از سرزمین پارس به تصرف جهان خواهد پرداخت و کسی نمی تواند جلویش قد علم کند.

ناپلئون بناپارت:

اگر نیمی از لشکریانم ایرانی بودند تمام جهان را فتح می کردم.

آدولف هیتلر:

اگر نیمی از اسحله سازانم ایرانی بودند صد ها سال قبل از تولدم نازی دارای بمب هسته ای میشد.

اسکندر مقدونی:

اگر روزی دیدی مردی حاضر شده بخواتر کشورش تمام فرزندانش را قربانی کند

بدان آن مرد اهل امپراطوری پارس است.


تاریخ : دوشنبه 9 مرداد 1391 | 07:37 | نویسنده : GHASEM ADO | نظرات

  • paper | ویندوز سون | آنکولوژی

  • کد لوگو حمایت از کشور ایران