تبلیغات
 THE EVERLASTING COUNTRY - کمی فکر کنیم

شاید دلیل حمله اسکندر به ایران:

کاخ هایی مثل تخت جمشید و آپادانا

وزیران برجسته ای مثل هامان

128 ایالت که به او خدمت کنند

مردانی که مردانگیشان دنیا را می لرزاند

و...

بوده.

اما هر چه که بوده میدانیم که او خیلی ناراحت بوده.


تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1391 | 09:14 | نویسنده : GHASEM ADO | نظرات

  • paper | ویندوز سون | آنکولوژی

  • کد لوگو حمایت از کشور ایران