تبلیغات
 THE EVERLASTING COUNTRY - محیط زیست ما
 

 

معرفیمحیط زیست از اركان توسعه پایدار در هر كشوری است. بدون توجه به مسئله محیط زیست منابع طبیعی انسانی دچار نقصان شده و پیامدهای ناگواری را بر كره خاكی و حتی جوامع انسانی خواهد گذاشت. معدنکاری مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می کند و از طرفی با افزایش آلودگیها امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از بشر سلب می کند. به همین جهت در بسیاری از کشورها، تأثیرات محیط زیستی عملیات معدنکاری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت استانداردهایی در این زمینه برای فعالیتهای معدنی و حدود آلودگیهای مختلف حاصل از این صنعت در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است و برای پیشرفت خود ناچار به توسعه معادن است، بنابراین برای توسعه پایدار صنعت معدن کشور لازم است تا جنبه های محیط زیستی صنایع معدنی کشور(با توجه به اقلیم کشور) مورد شناسایی قرار گیرد. با توجه به اینکه اطلاعات محیط زیستی مناسبی در ارتباط با صنعت معدن در كشور وجود ندارد، لذا در نخستین گام پایگاه ملی داده های علوم زمین با توجه به رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی در سریعترین، دقیقترین و آسانترین راه ممكن، اقدام به معرفی مشكلات محیط زیستی فعالیتهای معدنی نموده است. بانك داده های محیط زیست شامل دو بخش است كه در بخش نخست، اثرات محیط زیستی قسمتهای مختلف معدنی كه شامل اكتشاف، استخراج، فرآوری و معادن متروكه است معرفی گردیده است. با توجه به اینكه باطله های معدنی و فرآوری یكی از منابع اصلی مشكلات محیط زیستی صنعت معدن است، لذا در این بخش از بانك اطلاعاتی، قسمتی تحت عنوان باطله ها آورده شده است كه معرفی انواع باطله، روشهای انباشت، روشهای دورریزی، سد باطله و مطالعات موردی در این زمینه را در بر می گیرد. در بخش دوم، مسائل مرتبط با محیط زیست معدنی مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش شامل مشكلات اصلی محیط زیست فعالیتهای معدنی(زهاب اسیدی، آلوده كننده های هوا، سیانور و باطله)، مدیریت محیط زیستی صنایع معدنی، استانداردها و مقادیر اندازه گیری شده، بیماریها و شدت آلودگی مواد معدنی و تأثیرات محیط زیستی آنها می باشد.پایگاه داده های ملی علوم زمین در ادامه فعالیتهای خود در زمینه محیط زیست در نظر دارد تا علاوه بر به روز كردن پیوسته اطلاعات در این زمینه، اطلاعات محیط زیستی صنایع معدنی ایران را نیز ارائه دهد تا گامی مثبت در جهت پیشبرد اهداف برنامه توسعه چهارم برداشته شود.

 

 
 
منبعwww.ngdir.ir

تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1391 | 09:31 | نویسنده : GHASEM ADO | نظرات

  • paper | ویندوز سون | آنکولوژی

  • کد لوگو حمایت از کشور ایران