تبلیغات
 THE EVERLASTING COUNTRY - توضیح مختصر کاخ سه دری یا مرکزی

در مركز كوشك شاهی تخت‌جمشید،كاخ كوچكی قرار دارد كه توسط سه درگاه و چند راهرو به كاخ‌های دیگر راه می یابد و از این جهت آن را «كاخ مركزی» و یا «سه دری» می خوانند كه آن را دروازه شاهان نیز گفته اند. چون بر پلكان‌های آن، نجبای كشور را نقش كرده‌اند كه به وضعی دوستانه و غیر رسمی، برای دیدار فرمانروا می روند و نیز به سبب نوع استفاده و موقعیت كاخ،گاهی آن را «تالار شورا»نیز نامیده‌اند.

 

 

پیشتر بنای این كاخ را به داریوش بزرگ نسبت می دادند،اما دلایلی در درست داریم كه ساخت كامل آن توسط اردشیر یكم صورت گرفته بوده است. كه باز هم در این مورد سخن خواهیم راند.

ساختمان كاخ طرحی تقریبا چهار گوش دارد در میان بنا،تالار مركزی مربع شكلی (15.5/15.5) واقع است كه سقفش بر چهار ستونبزرگی استوار بوده. در دیوار شرقی این تالار،درگاه ورودی و اصلی تعیبیه شده بوده و پادشاه از اینجا به درون می آمده است.

دو درگاه دیگرـ قرینه هم در دیوار جنوبی و شمالی جای دارند. درگاه شرقی به اتاقی بزرگ و باریك،موازی با تالاری،باز می شوده است كه اتاقك كوچكی در جنوب آن و كفش كنی هم اندازه آن،در شمال وجود داشته است. از این كفش كن،پلكانی با ده پله هر پله با 10 سانتی متر ارتفاع به درون سرپله ای می رفته كه خود ازراه پلكانی 28 پله ـ هر یكی به ارتفاع 10 سانتی متر- به داخلی اتاق كوجكی در شمال غربی یعنی «قسمت خدمه» حرمسرای خشایارشا، راه می برده است و سپس از طریق درگاه شرقی این اتاق كوچك، به اتاق دیگری راه می‌یافته كه پلكانی سنگی،آن را به دالان جنوبی كاخ صد ستون وصل می كرده است. امروز اتاق‌های شرقی كاخ سه دروازه از میان رفته و فقط قسمتی از پلكان شمال غرب حرمسرا موجود است كه این محوطه را به حیاط آپادانا متصل می سازد و من آنرا در سال 1356 ش. تعمیر كلی كرده ام.

پلكان دالان جنوبی كاخ صد ستون نیز هنوز به جا مانده است.

در گاه شمالی «كاخ سه دری»به ایوان دو ستونی باز می شده كه توسط دو پلكان جانبی و منقش،به محوطه جنوبی حیاط آپادانا وصل گردیده است. در دیوار غربی این ایوان،دهلیزی تعبیه كرده بوده اند كه با چند پله سنگی به محوطه جنوب كاخ آپادانا و خود تالار آپادانا راه داشته است.

درگاه جنوبی هم به ایوانی دو ستونی باز می شده كه در طرف جنوبی اش یك حیاط خلوت واقع بوده است. خود این حیاط توسط پلكان منقش كوچكی به یك اتاق سر پله و سپس به حیاط شرقی كاخ خشایارشا،معروف به هدیش،متصل بوده است. ایوان غربی توسط دو درگاه به اتاق‌های محوطه غربی «كاخ سه دری»، كه مشتمل بر چند تالار دو یا چهار ستونی و تعدادی اتاق بلند و پاسدار خانه مانند بوده،راه می یافته است. همه كاخ توسط خیابانی از «كاخ ج» جدا بوده است. اینك به شرح برخی از قسمت‌های مهم این كاخ می پردازیم.
طبقه بندی: ایران،
تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1392 | 21:09 | نویسنده : GHASEM ADO | نظرات

  • paper | ویندوز سون | آنکولوژی

  • کد لوگو حمایت از کشور ایران